www.som360.org/ca

Guia sobre l´atenció de persones amb trastorn de l´espectre alcohòlic fetal a la consulta

Aquesta guia s'adreça als professionals de la salut mental tant de la psicologia com de la psiquiatria. Aquests professionals treballen, entre d'altres, als centres de salut mental infantojuvenils i d'adults i, també, als centres d'atenció i seguiment de les drogodependències i als hospitals, i estan en una posició privilegiada per poder orientar el diagnòstic de les persones afectades i per intervenir clínicament millorant significativament el pronòstic i la qualitat de vida daquestes persones i de les seves famílies.

La guia inclou informació sobre el trastorn i el diagnòstic, les intervencions psicoterapèutiques i aspectes clau de la comunicació amb la família i amb l'escola.

Natalia Barcons, Victòria Fumadó
(2020)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022