www.som360.org/ca

Guía de salud mental con perspectiva de género

Aquest document té com a objectiu oferir eines, sensibilitzar i formar persones interessades en la perspectiva de gènere en salut mental i destacar els recursos existents a la prevenció de la violència masclista. Inclou informació sobre els conceptes del gènere, la interseccionalitat, la violència de gènere, la problemàtica específica de les dones amb problemes de salut mental i els factors negatius que s'hi solen associar, com la sobreprotecció, l'estigma, el rol de cuidadora, la dependència emocional, els cànons de bellesa, etc.

María Pilar Álamo
(2020)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022