www.som360.org/ca

Guía de recursos para el tratamiento de los trastornos del comportamiento alimentario. ¿cómo ayudar? Edición para docentes y orientadores

Són molts els docents i orientadors que davant d'un alumne amb un trastorn de la conducta alimentària (TCA) no saben on acudir ni com comportar-se tot i que de la detecció precoç i de l'inici del tractament depèn, en bona mesura, la cura d'aquests trastorns. En aquesta guia, s'exposen les característiques i els símptomes propis de l'anorèxia i la bulímia alhora que es detalla els recursos públics de què disposa la Comunitat de Madrid per acudir en els primers moments del procés de tractament.

Melani Penna Tosso, Mercedes Sánchez Sáinz
(2008)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022