www.som360.org/ca

Guia per a la pràctica d'uns hàbits cibersaludables

En el marc del programa Internet Segura del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), s'elabora aquesta guia per a la ciutadania que recull consells i bones pràctiques amb l'objectiu de fer de la xarxa un espai segur, de respecte i de convivència.

Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022