www.som360.org/ca

Guía de práctica clínica sobre trastornos de la conducta alimentaria

Guia de pràctica clínica sobre els trastorns de la conducta alimentària (TCA) adreçada a professionals. S'aborda la prevenció, la detecció, el diagnòstic, el tractament, l'avaluació i el pronòstic dels TCA.

Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria.
(2009)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022