www.som360.org/ca

Guía de práctica clínica sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes

Guia de pràctica clínica per donar resposta a les qüestions bàsiques del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), especialment a les relacionades amb l'avaluació diagnòstica i els diferents tipus de tractament del TDAH en nens i adolescents.

Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en Niños y Adolescentes, Fundación Sant Joan de Déu (Coordinador)
(2010)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022