www.som360.org/ca

Guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida

Aquesta guia pretén contribuir a reduir la variabilitat de la pràctica clínica en el maneig de la conducta suïcida, ajudant a prendre decisions per part dels professionals sanitaris implicats i afavorint la qualitat de vida de la població.

També pretén millorar la informació a les persones afectades afavorint la participació en la tom de decisions i millorar la informació a tota la ciutadania de manera que ajudi a reduir l'estigma associat a aquest problema de salut.

Guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida
(2012)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022