www.som360.org/ca

Guia d'Ajuts Socials i Serveis per a les Famílies

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 publica una nova edició d'aquesta guia que té com a objectiu facilitar informació actualitzada a les persones que tenen responsabilitats familiars sobre les prestacions, els beneficis i els serveis que tenen a la vostra disposició en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.

Es recullen principalment els ajuts establerts en els àmbits de seguretat social, ocupació, fiscalitat, serveis socials, educació, habitatge, entre d'altres, incloent-hi les modificacions aprovades l'any anterior en relació amb els permisos per naixement i cura de menors, a fi de facilitar la conciliació i la coresponsabilitat familiar i laboral o la implementació de l'Ingrés Mínim Vital, una prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les necessitats bàsiques, així com el desplegament del Complement d'Ajuda per a la Infància (CAPI); que s'ha vist complementat amb l'ampliació dels supòsits que donen dret a la deducció per maternitat de 100 euros al mes a l'IRPF per cada filla o fill menor de 3 anys, avançant cap a la pràctica universalització de la protecció econòmica a la criança en aquest tram dedat.

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
(2023)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023