www.som360.org/ca

Guia de bones pràctiques a Dones amb TEA

Guia editada des de la Asociación Española de Profesionales del Autismo (AETAPI) adreçada a aquelles persones i professionals que vulguin conèixer i formar-se sobre l´autisme en dones. Professionals clínics, de l'educació, de la salut, treball social, medicina i serveis socials poden recolzar-se en els recursos que s'ofereixen en aquesta guia per ajudar a la detecció i comprensió de l'autisme en femení.

Inclou bones pràctiques en la detecció i diagnòstic, tant a la infància i adolescència com a edat adulta, així com a bones pràctiques en les intervencions. La guia inclou un capítol dedicat a les dones amb TEA i amb discapacitat intel·lectual.

María Merino, Cynthia D’Agostino, Vanesa de Sousa, Angélica Gutiérrez, Paula Morales, Laura Pérez, Olatz Camba, Lola Garrote y Carol Amat
(2018)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022