www.som360.org/ca

Formació QualityRights: La transformació dels serveis i la promoció dels drets humans

La iniciativa QualityRights de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té el propòsit de millorar la qualitat de l’atenció i del suport que es presten en els serveis socials i de salut mental i de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món.

Els mòduls de formació i orientació de la iniciativa QualityRights tenen com a propòsit augmentar els coneixements, les habilitats i la comprensió entre les parts interessades clau sobre com promoure els drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva, així com millorar la qualitat dels serveis i dels suports prestats en l’àmbit de la salut mental i en altres àmbits relacionats, en consonància amb els estàndards internacionals en matèria de drets humans i, en particular, amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i amb l’abordatge de la recuperació.

L’objectiu d’aquest mòdul és ajudar els participants a debatre i decidir quines mesures cal adoptar per transformar els serveis envers una estratègia orientada a la recuperació que respecti els drets humans. La part 1 tracta de la cultura, la visió i el lideratge dels serveis, i la part 2, del desenvolupament i la implementació d’un pla de millora per canviar els serveis. Si bé la formació de la part 1 es pot dur a terme per tots els serveis socials i de salut mental, la part 2 es basa en els resultats d’una avaluació de la qualitat assistencial i els drets humans realitzada en un servei utilitzant l’instrument i la metodologia d’avaluació de QualityRights, i se centra en les àrees de millora específiques d’aquell servei.

(2022)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023