www.som360.org/ca

Formació QualityRights: El suport a la presa de decisions i la planificació de decisions

La iniciativa QualityRights de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té el propòsit de millorar la qualitat de l’atenció i del suport que es presten en els serveis socials i de salut mental i de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món.

Els mòduls de formació i orientació de la iniciativa QualityRights tenen com a propòsit augmentar els coneixements, les habilitats i la comprensió entre les parts interessades clau sobre com promoure els drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva, així com millorar la qualitat dels serveis i dels suports prestats en l’àmbit de la salut mental i en altres àmbits relacionats, en consonància amb els estàndards internacionals en matèria de drets humans i, en particular, amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i amb l’abordatge de la recuperació.

Moltes persones amb discapacitat psicològica, intel·lectual o cognitiva veuen com encara són privades del dret a prendre decisions o a escollir per si mateixes —pel que fa, per exemple, a la seva vida quotidiana, al seu tractament, a les relacions personals, al lloc on viuen o a qüestions econòmiques— a causa dels prejudicis de la societat així com dels règims de tutela i de guarda i d’altres règims de presa de decisions per substitució vigents en tots els països. Això, a més de vulnerar els seus drets, les desempodera i fa que encara se sentin més marginades en les seves comunitats.

Aquest mòdul de formació té l’objectiu de rebatre les falses idees que actualment contribueixen a negar a les persones amb discapacitat psicològica, intel·lectual o cognitiva el seu dret a exercir la capacitat jurídica. Mitjançant la formació impartida, els participants comprendran a fons què significa en la pràctica el suport a la presa de decisions i com la planificació de decisions anticipades pot ajudar a garantir que totes les persones puguin exercir la seva voluntat i les seves preferències en igualtat de condicions amb les altres i en tots els àmbits de la seva vida. Finalment, aquest mòdul explica com tothom pot contribuir al canvi perquè les persones amb discapacitat psicològica, intel·lectual o cognitiva puguin gaudir plenament dels seus drets.

(2022)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023