www.som360.org/ca

Formació QualityRights: Suport individualitzat entre iguals per a persones amb experiència viscuda

La iniciativa QualityRights de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té el propòsit de millorar la qualitat de l’atenció i del suport que es presten en els serveis socials i de salut mental i de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món.

Els mòduls de formació i orientació de la iniciativa QualityRights tenen com a propòsit augmentar els coneixements, les habilitats i la comprensió entre les parts interessades clau sobre com promoure els drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva, així com millorar la qualitat dels serveis i dels suports prestats en l’àmbit de la salut mental i en altres àmbits relacionats, en consonància amb els estàndards internacionals en matèria de drets humans i, en particular, amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i amb l’abordatge de la recuperació.

L’objectiu d’aquest mòdul és servir d’orientació sobre com oferir i reforçar el suport entre iguals per a les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva. Aquest mòdul se centra en oferir suport individualitzat «en persona», en comptes d’altres formes d’acompanyament, com ara mitjançant xarxes socials o el suport entre iguals en línia. El suport individualitzat entre iguals està més establert en l’àmbit de la salut mental que entre persones amb discapacitats intel·lectuals o cognitives, tal com manifesten l’escassetat d’exemples reals relacionats amb aquestes persones que conté aquest mòdul. No obstant això, aquest tipus de suport també és vàlid per a persones amb discapacitats intel·lectuals o cognitives.

(2022)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023