www.som360.org/ca

Formació QualityRights: La salut mental, la discapacitat i els drets humans

La iniciativa QualityRights de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té el propòsit de millorar la qualitat de l’atenció i del suport que es presten en els serveis socials i de salut mental i de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món.

Els mòduls de formació i orientació de la iniciativa QualityRights tenen com a propòsit augmentar els coneixements, les habilitats i la comprensió entre les parts interessades clau sobre com promoure els drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva, així com millorar la qualitat dels serveis i dels suports prestats en l’àmbit de la salut mental i en altres àmbits relacionats, en consonància amb els estàndards internacionals en matèria de drets humans i, en particular, amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i amb l’abordatge de la recuperació.

Aquest mòdul analitza en detall la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat (CDPD) en matèria de promoció i defensa dels drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva. La Convenció va ser adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides a finals de l’any 2006 i va entrar en vigor el maig de 2008, 60 anys després de la Declaració universal dels drets humans (DUDH). En data de novembre de 2018, la Convenció comptava amb 177 estats part.

El mòdul actual amplia la formació més general sobre drets humans recollida al mòdul 1 i posa el focus concretament en els drets humans ratificats internacionalment que aborden de manera específica les necessitats de les persones amb discapacitat. Permet als participants veure la discapacitat des d’una perspectiva dels drets humans, és a dir: examinar les barreres a la inclusió plena que pateixen a la societat les persones amb discapacitat i identificar maneres de superar-les.

(2022)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023