www.som360.org/ca

Formació QualityRights: Protecció contra la coacció, la violència i el maltractament

La iniciativa QualityRights de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té el propòsit de millorar la qualitat de l’atenció i del suport que es presten en els serveis socials i de salut mental i de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món.

Els mòduls de formació i orientació de la iniciativa QualityRights tenen com a propòsit augmentar els coneixements, les habilitats i la comprensió entre les parts interessades clau sobre com promoure els drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva, així com millorar la qualitat dels serveis i dels suports prestats en l’àmbit de la salut mental i en altres àmbits relacionats, en consonància amb els estàndards internacionals en matèria de drets humans i, en particular, amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i amb l’abordatge de la recuperació.

Nombroses publicacions i informes de països, de l’ONU, d’ONG i dels mitjans ens revelen que persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món pateixen violència, maltractament i pràctiques coercitives als serveis socials i de salut mental.

A través d’aquest mòdul de formació, els participants exploraran com i per què es produeixen la violència, la coacció i el maltractament en l’àmbit de la salut mental i entendran millor l’impacte significatiu que aquestes pràctiques tenen en les persones. El mòdul també examina el paper de les relacions de poder en l’agreujament de la violència, la coacció i el maltractament, i explica als participants les exigències de la CDPD per evitar aquestes pràctiques. Finalment, els participants adquiriran coneixements sobre algunes de les estratègies i abordatges clau que s’han demostrat eficaços per posar fi de manera definitiva a les pràctiques abusives dins dels serveis.

(2022)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023