www.som360.org/ca

Formació QualityRights: Organitzacions de la societat civil per promoure els drets humans en salut mental i en altres àmbits relacionats

La iniciativa QualityRights de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té el propòsit de millorar la qualitat de l’atenció i del suport que es presten en els serveis socials i de salut mental i de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món.

Els mòduls de formació i orientació de la iniciativa QualityRights tenen com a propòsit augmentar els coneixements, les habilitats i la comprensió entre les parts interessades clau sobre com promoure els drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva, així com millorar la qualitat dels serveis i dels suports prestats en l’àmbit de la salut mental i en altres àmbits relacionats, en consonància amb els estàndards internacionals en matèria de drets humans i, en particular, amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i amb l’abordatge de la recuperació.

L’objectiu d’aquest mòdul d’orientació és ajudar les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva, i també els defensors, en la posada en marxa i el funcionament d’una organització de la societat civil per tractar les qüestions i necessitats que han identificat com a importants. En funció del seu propòsit, les organitzacions de la societat civil poden estar formades únicament per persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva o per diverses parts interessades.

Aquest mòdul d’orientació conté informació i suggeriments per estructurar una organització de la societat civil, dissenyar-ne l’enfocament programàtic i el funcionament quotidià i controlar, avaluar i presentar informes de la seva progressió.

(2022)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023