www.som360.org/ca

Formació QualityRights: Estratègies per posar fi a l'aïllament i la contenció

La iniciativa QualityRights de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té el propòsit de millorar la qualitat de l’atenció i del suport que es presten en els serveis socials i de salut mental i de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món.

Els mòduls de formació i orientació de la iniciativa QualityRights tenen com a propòsit augmentar els coneixements, les habilitats i la comprensió entre les parts interessades clau sobre com promoure els drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva, així com millorar la qualitat dels serveis i dels suports prestats en l’àmbit de la salut mental i en altres àmbits relacionats, en consonància amb els estàndards internacionals en matèria de drets humans i, en particular, amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i amb l’abordatge de la recuperació.

L’aïllament i la contenció són pràctiques, àmpliament predominants als serveis socials i de salut mental arreu del món, que poden derivar en danys físics o mentals. Molt personal recorre a aquestes pràctiques amb la finalitat de protegir les persones d’un dany o perill percebut. Diverses legislacions i polítiques nacionals contribueixen a implementar a escala general aquestes pràctiques autoritzant-ne l’ús, a la qual cosa se sumen unes cultures de serveis que deshumanitzen les persones usuàries d’aquests serveis i insensibilitzen el personal davant l’impacte de les seves mesures restrictives en els individus.

L’objectiu d’aquesta formació en no és insinuar que no es donin situacions de tensió o de conflictivitat en els serveis, ja que és sabut que aquest tipus de situacions es produeixen. Tanmateix, tal com es demostra en aquest mòdul, l’ús de l’aïllament i les contencions com a resposta a aquestes situacions és completament inadequat, impropi, inacceptable i perjudicial.

(2022)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023