www.som360.org/ca

Formació QualityRights: Els drets humans

La iniciativa QualityRights de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té el propòsit de millorar la qualitat de l’atenció i del suport que es presten en els serveis socials i de salut mental i de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món.

Els mòduls de formació i orientació de la iniciativa QualityRights tenen com a propòsit augmentar els coneixements, les habilitats i la comprensió entre les parts interessades clau sobre com promoure els drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva, així com millorar la qualitat dels serveis i dels suports prestats en l’àmbit de la salut mental i en altres àmbits relacionats, en consonància amb els estàndards internacionals en matèria de drets humans i, en particular, amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i amb l’abordatge de la recuperació.

Aquest mòdul, el primer d’una sèrie de cinc mòduls bàsics de qualitat i drets sobre salut mental, drets humans i recuperació, és la base dels següents. Explica què són els drets humans i quins beneficis ens aporten o ens haurien d’aportar— a tots. Mitjançant un examen detallat de la Declaració universal dels drets humans, es demostra com s’interrelacionen diversos drets humans i com són de fonamentals per al nostre benestar i per viure una bona vida.

(2022)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023