www.som360.org/ca

Formació QualityRights: La defensa de la salut mental, de la discapacitat i dels drets humans

La iniciativa QualityRights de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) té el propòsit de millorar la qualitat de l’atenció i del suport que es presten en els serveis socials i de salut mental i de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món.

Els mòduls de formació i orientació de la iniciativa QualityRights tenen com a propòsit augmentar els coneixements, les habilitats i la comprensió entre les parts interessades clau sobre com promoure els drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva, així com millorar la qualitat dels serveis i dels suports prestats en l’àmbit de la salut mental i en altres àmbits relacionats, en consonància amb els estàndards internacionals en matèria de drets humans i, en particular, amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i amb l’abordatge de la recuperació.

Aquest mòdul descriu el procés de dissenyar i executar una campanya de sensibilització i difusió dels drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva. Proporciona orientació per establir les intencions i desenvolupar activitats de campanyes, identificar les parts interessades i els grups objectiu principals, actuar i, per últim, monitoritzar i avaluar l’eficàcia de la campanya. Aborda quins són els desafiaments que poden sorgir a mesura que es desenvolupa i es duu a terme la campanya.

(2022)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023