www.som360.org/ca

Federació Catalana d'Entitats de Salut Mental en 1a persona (VEUS)

Organització de Catalunya que aplega el teixit associatiu de persones amb experiència pròpia en salut mental. Són tot un ventall d’entitats, creades i dirigides per les mateixes persones amb diagnòstic de salut mental, que han unit les seves forces per promoure i enfortir el moviment associatiu en primera persona, per la defensa dels seus drets i perquè la veu del col·lectiu tingui influència en les polítiques públiques.

Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022