www.som360.org/ca

Estrategia de salud mental del sistema nacional de salud. Período 2022-2026

Aquesta estratègia incorpora un enfocament marcat de drets de la ciutadania, integració social i lluita contra l'estigma i la recuperació de la persona.

Un 4,7% de la població més gran de 15 anys refereix haver acudit a un professional (psicologia, psicoterapeuta o psiquiatre) en l'últim any (5,49% dones, 4% homes). Per això, l'Estratègia està dirigida a tota la població i, especialment, a les persones amb problemes de salut mental que reben atenció sanitària al Sistema Nacional de Salut, professionals, organitzacions, proveïdors d'assistència sanitària, familiars i entitats i agents involucrats en la millora de la salut mental.

L'Estratègia persegueix l'objectiu de servir com a eina per millorar la salut mental de la població, atendre de manera integral les persones amb problemes de salut mental des d'una perspectiva de drets humans, donant suport a les famílies i promovent un model d'atenció integral i comunitaris que afavoreixi la recuperació i inclusió social i es consoliden línies estratègiques basades en:

  • L'autonomia i els drets
  • Una atenció centrada en la persona
  • La promoció de la salut mental de la població i prevenció dels problemes de salut mental
  • La prevenció, detecció precoç i atenció a la conducta suïcida
  • L'atenció a les persones amb problemes de salut mental basada en el model de recuperació a l'àmbit comunitari
  • La Salut mental a la infància ia l'adolescència
  • L'atenció i la intervenció familiar, la coordinació, la participació de la ciutadania
  • La formació i la investigació, innovació i coneixement.
Ministerio de Sanidad. Gobierno de España
(2021)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022