www.som360.org/ca

El dret a la salut mental infantil i juvenil: garanties en l’accés i l’atenció als centres residencials

Document d'anàlisi dels motius i les dificultats per assolir la igualtat en la garantia de l'accés al nivell de salut més alt possible, en termes de benestar i ple desenvolupament de l'infant i l'adolescent en l'atenció a la salut mental.

En aquesta anàlisi, el Síndic de Greuges proposa millores per poder assolir aquest objectiu.
El Síndic centra la seva atenció en els recursos residencials terapèutics i educatius i la seva problemàtica específica: l'existència de la demanda d'aquests serveis, l'adequació dels recursos existents, la proliferació i la idoneïtat de centres privats i el compliment de requisits i garanties d'acord amb l'interès més gran dels nens i adolescents i el seu dret a gaudir del nivell de salut mental més alt possible. Per fer aquesta anàlisi, el Síndic es basa en les nombroses queixes i actuacions dutes a terme en què es plantegen aquest tipus d'internaments de nens i adolescents, en els intercanvis amb professionals, i també en les observacions fruit de les visites a centres aixecades a terme per l'equip d'infància del Síndic i del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT).

Síndic de Greuges de Catalunya
(2019)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022