www.som360.org/ca

Diagnosi 2022 La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i relació amb el mercat laboral

En aquest informe es presenta l’actualització de les sèries de dades estadístiques que produeix la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL). L'informe recull les dades provinents d’una enquesta feta a finals del 2021 a una mostra de persones ateses en serveis d’allotjament i residencials de Barcelona, i dels resultats d’una investigació qualitativa que es va dur a terme entre el març i el juny del 2022, incloent una aproximació a la dimensió laboral de l’acompanyament.

(2023)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023