www.som360.org/ca

Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad

Informe anual de la Fundació CERMI Dones que fa una anàlisi de la legislació estatal i autonòmica més rellevant de l'any 2021 en relació amb els drets humans de dones i nenes amb discapacitat.

El document visibilitza la situació de les dones i les nenes amb discapacitat a Espanya respecte a la violència contra les dones i les nenes amb discapacitat, els drets sexuals i reproductius, l'accés a la justícia i les reformes legislatives pendents.

Ana Peláez Narváez, Pilar Villarino Villarino
(2022)
Publicació: 2023
Darrera consulta: 2023