www.som360.org/ca

La depresión. Información para pacientes, familiares y allegados

La guia inclou informació pràctica i divulgativa sobre la depressió, que serveix com a eina útil per a familiars i persones amb aquest tipus de trastorn de salut mental per a la millora de la qualitat de vida. Entre els continguts es proporciona informació sobre els símptomes, les causes, el diagnòstic, l'evolució, el tractament o les diferents possibilitats de teràpies per fer front a la depressió i aconseguir superar la malaltia.

Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto.
(2014)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022