www.som360.org/ca

Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i la imatge corporal en els mitjans de comunicació social i la publicitat

Aquest document pretén afavorir la salut física i psíquica de la població i prevenir l'aparició i el desenvolupament dels trastorns de la conducta alimentària. S'hi desenvolupa el decàleg de bones pràctiques als mitjans de comunicació social i la publicitat:

  1. Promoure una diversitat d'imatges corporals realistes que fomentin la salut.
  2. Fomentar la diversitat corporal i respectar-la com un fet i una riquesa.
  3. Evitar promoure conductes de risc i dietes no saludables.
  4. Divulgar estils de vida i hàbits alimentaris saludables, evitant la difusió de falses creences.
  5. Potenciar l'autoestima de les persones més enllà de la seva aparença física.
  6. Rebutjar ideals estètics no realistes que posin en risc la salut de les persones.
  7. Protegir la població infantil, en horaris restringits, de missatges contraris als estils de vida saludables.
  8. Vetllar especialment per la salut de la població adolescent, perquè és el col·lectiu més predisposat a sentir-se insatisfet amb el cos
  9. Lluitar contra la saturació de missatges adreçats a les dones que provoquen insatisfacció corporal
  10. Mostrar sensibilitat i rigor en el tractament, per part dels mitjans de comunicació, dels trastorns de la conducta alimentària.
Taula de diàleg per a la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària (TCA)
(2012)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022