www.som360.org/ca

Conveni Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants

Conveni mitjançant el qual es crea un Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants. Per mitjà de visites, aquest Comitè examina el tracte donat a les persones privades de llibertat per reforçar, arribat el cas, la seva protecció contra la tortura i les penes o tractes inhumans o degradants.

Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants (CPT)
(2002)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024