www.som360.org/ca

Conveni Europeu de Drets Humans

Té per objecte protegir els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones sotmeses a la jurisdicció dels Estats membres, i permet un control judicial del respecte dels drets individuals esmentats.

Consejo de Europa
(2021)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024