www.som360.org/ca

Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants

Instrument de drets humans de les Nacions Unides que va entrar en vigor el 26 de juny de 1987. Tot Estat Part vetllarà perquè tots els actes de tortura constitueixin delictes d'acord amb la seva legislació penal.

Naciones Unidas
(1984)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024