www.som360.org/ca

Convenció Americana sobre Drets Humans

La Convenció Americana sobre Drets Humans (Pacte de San José de Costa Rica, del 22 de novembre del 1969), ressalta que dins un estat de dret en què es regeixen les institucions democràtiques, la garantia de drets dels éssers humans es basa en l'establiment de condicions bàsiques necessàries per a la sustentació (alimentació, salut, llibertat d'organització, de participació política, entre d'altres).

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(1978)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024