www.som360.org/ca

Contencions 0 Estratègies per a l’erradicació de l’ús de contencions en els serveis i dispositius de salut mental

Informe del Grup de Recerca en Salut Mental a Primera Persona de la Federació Veus que presenta una anàlisi del que són i suposen les contencions en els serveis i dispositius de salut mental i una recopilació d'estratègies, plans i actuacions que han demostrat empíricament ser efectives per reduir-ne o eradicar-ne l'ús.

 

Guillem Adarve Panicot, Cristina Pradillo Caimari, Francisco José Eiroá Orosa
(2021)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022