www.som360.org/ca

Compte d'Instagram: tcahombres

En aquest compte d'Instagram, Jordi Figuerola, persona afectada per un trastorn de la conducta alimentària (TCA), comparteix la seva vivència en primera persona. Jordi explica les seves estratègies del dia a dia i comparteix missatges per fer visible els TCA en els homes.

Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022