www.som360.org/ca

Compte d'Instagram: stoptca_sjd

Les persones usuàries i professionals de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona gestionen aquest compte d'Instagram, el primer a Espanya que té una finalitat terapèutica ja que el seu desenvolupament s'inclou dins del tractament.

Trenta joves d'entre 9 i 17 anys participen activament en la publicació dels continguts d'aquest compte, que pretén fomentar la consciència de problema i augmentar la motivació per fer canvis, dos passos fonamentals en el procés terapèutic.

A més, intenta oferir un discurs alternatiu al d'altres perfils de xarxes socials i publicacions digitals que fomenten l'anorèxia i altres trastorns alimentaris com si fossin estils de vida. Amb les seves publicacions, es pretén conscienciar altres joves i fer-ne prevenció.

Persones usuàries i professionals de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
(2019)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022