www.som360.org/ca

Comprendiendo la psicosis

Guia d'informació i consells sobre la psicosi elaborats per professionals de la Unitat de Gestió Clínica de Salut Mental de l'Hospital Regional de Màlaga. La guia està adreçada a persones que estiguin desenvolupant un estat psicòtic o que hagin patit aquest tipus de simptomatologia, i als seus familiars, que estiguin interessades a aprendre sobre el seu procés i de les estratègies que poden seguir per afavorir-ne la recuperació.

José María García-Herrera Pérez-Bryan, María Magdalena Hurtado Lara, Casta Quemada González.
(2021)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022