www.som360.org/ca

Comprendiendo la esquizofrenia

Aquesta guia d'informació i consell sobre l'esquizofrènia ha estat elaborada per professionals de la Unitat de Gestió Clínica de Salut Mental de l'Hospital Regional de Màlaga i està adreçada específicament a persones afectades i als seus familiars.

Es facilita informació per aprendre sobre el seu procés i de les estratègies que poden seguir per afavorir-ne la recuperació.

José María García-Herrera Pérez-Bryan, María Magdalena Hurtado Lara, Casta Quemada González
(2021)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022