www.som360.org/ca

Centre de documentació TEA

Centre documental amb notícies, recursos, normativa o altre material que pugui ser interessant, i oferir les novetats més rellevants sobre els temes relacionats amb el trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA).

Inclou els camps:

  • Detecció, diagnòstic i intervenció
  • Guies per a professionals i família
  • Organitzacions i associacions
  • Autisme a primera persona
  • Drets de les persones amb TEA
  • Recursos educatius en línia
  • Ajuts tècnics per a la comunicació.

També es pot accedir a una bibliografia bàsica i una d'avançada sobre el TEA.

Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022