www.som360.org/ca

Central de resultats. Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

La Central de Resultats té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l’àmbit de l’assistència sanitària, pels diferents agents del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

Des de l’any 2012 es publiquen informes amb una àmplia selecció d’indicadors relatius a la qualitat dels centres dels diferents àmbits: hospitals, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental i addiccions, territorial, salut pública, emergències mèdiques, formació sanitària especialitzada i recerca en ciències de la salut.

(2024)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024