www.som360.org/ca

Base de dades clíniques d'atenció primària - BDCAP

Recull informació clínica codificada i normalitzada, amb caràcter anual sobre l'atenció prestada al primer nivell d'atenció. Les dades s'extreuen d'una mostra aleatòria àmplia de les històries clíniques de la població assignada a atenció primària, amb representació a nivell de comunitat autònoma.

Ministerio de Sanidad
(2024)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024