www.som360.org/ca

Barómetro Juvenil 2021. Salud y bienestar: Informe Sintético de Resultados.

Aquest baròmetre està dissenyat com una eina pròpia de consulta periòdica (bianual) que recull la percepció d'adolescents i joves de 15 a 29 anys sobre l'estat de salut física i mental i el seu benestar general.

S'aborden els temes:

  • Valoració sobre la seva situació actual: problemes personals i de la joventut, accions de cara al futur, satisfacció amb diferents aspectes vitals.
  • Percepcions i indicadors de salut: autopercepció de salut, problemes crònics, limitacions, atenció mèdica, medicació, medicina alternativa.
  • Salut mental i malestars: problemes de salut mental, assistència a professionals, ideació suïcida.
  • Percepció de l'estrès: grau d'estrès amb activitats de la vida diària, maneres d'afrontar-lo.
  • Riscos: assumpció de riscos, sensació de seguretat, possibles situacions arriscades durant moments de lleure.
Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud
(2022)
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022