www.som360.org/ca

Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (AEETCA)

Aquesta associació té com a objectius agrupar els professionals que, des de diferents disciplines, tant bàsiques com clíniques aporten la seva experiència i estudis per al coneixement i tractament dels TCA; fer congressos; assumir la representació espanyola davant del Consell Europeu de Trastorns Alimentaris i en altres organitzacions i reunions específiques sobre aquests temes; promoure cursos de formació i programes de postgrau que contribueixin a formar professionals suficientment preparats per al tractament dels TCA; participar en programes de prevenció primària, secundària i terciària; col·laborar en la difusió i la informació a la població sobre els TCA; col·laborar amb les associacions de pacients i familiars afectats pels TCA; formar i mantenir una base de dades i un fons bibliogràfic de les publicacions més rellevants de la comunitat científica internacional; col·laborar amb les autoritats sanitàries i educacionals en el desenvolupament de programes de TCA i confeccionar una guia pràctica per a l'atenció dels TCA.

En aquesta web es pot trobar bibliografia especialitzada en TCA i publicacions pròpies.

Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria
Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022