www.som360.org/ca

Addiccions a les pantalles

Conjunt de recursos i documents relacionats amb l'ús de les noves tecnologies i l'addicció a aquestes elaborat pel DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.

En aquest espai es poden trobar monografies, articles. material audiovisual i recursos relacionats amb les addiccions comportamentals.

Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022