www.som360.org/ca

Activament Catalunya Associació

Moviment associatiu de salut mental en primera persona: constituït, organitzat i dirigit per persones que han passat o estan vivint amb una situació de patiment psicosocial i/o amb diversitat mental, s'han organitzat per participar com a agent actiu a l'àmbit de la salut mental a Catalunya.

A la seva web es poden consultar recursos com ara publicacions, accés a Grups d'Ajuda Mútua (GAM), formacions, campanyes de sensibilització i materials.

Publicació: 2022
Darrera consulta: 2022