www.som360.org/ca

Recuperació de la psicosi

La majoria de les persones comencen a recuperar-se a les poques setmanes o mesos d’haver començat el tractament després d'un primer episodi psicòtic. La majoria dels símptomes són llavors menys intensos o, fins i tot, alguns solen desaparèixer. Això fa que aquestes persones se sentin més capaces d’afrontar la seva vida diària. És cert que, en determinades persones, alguns dels símptomes poden persistir en la fase de recuperació, però amb els tractaments adequats, la gran majoria de les persones es recuperen amb èxit del seu primer episodi de psicosi.

Dades sobre recuperació:

• Prop d'un 20% (1 de cada 5) de les persones que tenen psicosi tindran un únic episodi.

• Un 60% (3 de cada 5) de les persones que tenen psicosi tindran més d'un episodi, és a dir, tindran una recaiguda. Malgrat això, entre recaiguda i recaiguda, aquestes persones poden estar bé i portar una vida totalment normal.

• Algunes persones, al voltant d’un 20% (1 de cada 5), continuen experimentant símptomes i altres dificultats. Cada vegada tenim més estratègies per ajudar aquestes persones a millorar la seva qualitat de vida. La combinació del tractament farmacològic amb una intervenció psicosocial és essencial per afavorir-ne la recuperació.

Què vol dir recuperar-se de la psicosi?

La recuperació normalment es refereix a un nombre de canvis en les actituds, els valors, els sentiments, els objectius i les habilitats o rols que la persona experimenta després d'un episodi psicòtic. Per una banda, es tracta d'una millora dels símptomes psicòtics, i d’altra banda, es tracta d'establir una vida satisfactòria i aprendre afrontar les dificultats que pot implicar haver patit un problema de salut mental. La recuperació també pot incloure una sensació de benestar psicològic, com per exemple, tenir una bona autoestima.

Cada persona és diferent i la manera de recuperar-se d'un episodi psicòtic també variarà d'una persona a una altra. Algunes persones es recuperaran de la psicosi molt ràpidament i d'ltres necessitaran més temps per recuperar-se i afrontaran el dia a dia de manera més gradual.

La recuperació del primer episodi pot trigar uns quants mesos. Si els símptomes es mantenen o tornen, el procés de recuperació es pot perllongar. Algunes persones experimenten un període difícil abans que les coses s’assentin realment.

Les persones en recuperació poden experimentar:

 • Impaciència (la recuperació pot semblar lenta).
 • Depressió i aïllament.
 • Ansietat social.
 • Disminució de l’autoestima.
 • Dificultat per acceptar que tenen un tratorn.
 • Problemes per acceptar el suport i per treballar amb l'equip de tractament.
 • Tenir la sensació de no ser entès per les altres persones.

Per tal d'assolir les màximes possibilitats de recuperació és molt important el treball en equip. S'ha demostrat que quan l'equip assistencial treballa estretament amb la persona i la seva família i també amb les diferents xarxes de suport millora el procés de recuperació i augmenta la satisfacció de la persona afectada.

Què ajuda i què no ajuda en la recuperació

Què ajuda?

 • Prendre la medicació antipsicòtica de manera regular.
 • Demanar ajuda aviat.
 • Parlar amb persones de confiança sobre les teves preocupacions.
 • Suport de la família i els amics.
 • Entendre i adquirir estratègies per controlar i adaptar-se a la psicosi.
 • Tenir bones condicions de vida: hàbits saludables, relacions socials, aficions, etc.
 • Tenir una feina o una ocupació que et faci sentir útil i et faci divertir-te.
 • Cuidar de la teva salut física, fent exercici i menjant d'una manera equilibrada.
 • Tenir hobbies i passatemps que et facin divertir-te.
 • Parlar amb altres persones que també hagin experimentat psicosi.
 • Donar-te temps i espai per a tu mateix quan ho necessitis.

Què no ajuda?

 • Prendre drogues com cànnabis, LSD, speed, cocaïna; o beure alcohol
 • Exposar-te a situacions més estressants del necessari
 • No parlar, guardar-te les coses per a tu mateix
 • Evitar el contacte amb la gent
 • Relacions tòxiques amb altres persones (que et fan molts comentaris negatius o que constantment critiquen les coses que fas).