www.som360.org/ca

Claudia Molina Guilera

Coordinadora de Cicles Formatius
  • Professora del Campus Sant Joan de Déu.
  • Coordinadora del CFGS d'Integració Social. Campus Sant Joan de Déu.
  • Membre del Departament d¡Orientació Psicopedagògica.Campus Sant Joan de Déu.
  • Projecte MENTOR (Proyecte Europeo Erasmus+, 2018-2020)
  • Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (especialitat orientació educativa). UOC. Universitat Pompeu Fabra, 2021.
  • Màster en Psicopedagogia. UNIR, 2018.
  • Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social. Universitat Autònoma de Barcelona, 2014.
  • Llicenciatura de Pedagogia. Universitat de Barcelona, 2012.
Claudia Molina
Campus Docent Sant Joan de Déu
Campus Docents SJD