www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Els trastorns de la conducta alimentària es poden curar?

La persona afectada per un trastorn de la conducta alimentària es pot recuperar si realitza un tractament amb professionals especialitzats. Entre un 70 i un 80% de les persones es recuperen i entre un 20 i un 30% dels casos es cronifiquen, és a dir, les persones conviuen amb la malaltia. Un 5% de les persones amb anorèxia nerviosa moren a conseqüència d’aquest trastorn. La detecció precoç, l’inici d’un tractament especialitzat i la participació de la família durant el procés terapèutic són els factors que s’associen a un bon pronòstic. És important seguir treballant en noves estratègies terapèutiques per millorar els resultats de la teràpia.