www.som360.org/ca
Recuperació

Què són els grups d’ajuda mútua (GAM)?

Són espais o activitats grupals autoorganitzats, dinamitzats per persones que han passat una experiència adversa o una dificultat comuna, com pot ser un problema de salut mental, on comparteixen les seves vivències en primera persona. 

Són espais diferenciats i, sovint, complementaris als recursos professionals, en què el coneixement experiencial adquireix un valor cabdal per a la persona, on es rep i es dona suport des de l’horitzontalitat, la voluntarietat i el respecte.