www.som360.org/ca
Tractament farmacològic

Els fàrmacs per tractar el TDAH generen dependència?

Aquests fàrmacs, lluny d'alterar el nostre funcionament cerebral, intenten «normalitzar» els nivells deficitaris de dopamina i noradrenalina en les àrees cerebrals implicades en el TDAH. I rotundament «no», no generen cap mena de dependència. Quan la persona no pren el tractament simplement el cervell torna a estar deficitari d'aquests neurotransmissors i tornem a observar les mateixes dificultats que presentava sense tractament.