www.som360.org/ca
Psicosi

Què és un estat mental d’alt risc o EMAR?

No és un diagnòstic com a tal, sinó que serveix per indicar que una persona, normalment joves d'entre 14 i 25 anys, té més probabilitats de desenvolupar psicosi. Aquestes persones presenten símptomes psicòtics de manera atenuada sense que arribin a tenir la intensitat o la freqüència d’un episodi psicòtic.