www.som360.org/ca
Totes les respostes

Quines són les diferències entre la clínica d’una depressió i els símptomes d’una possible demència en la gent gran?

Mercedes Álvarez Herranz
Mercedes Álvarez Herranz
Psiquiatra de psicogeriatria
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Tot i que algunes vegades la presentació és clara i resulta fàcil discernir-lo, la demència és el dubte diagnòstic principal per a la depressió. Així, en ambdós casos es pot observar pèrdua d’interès i il·lusió, canvis respecte a la cosa personal prèvia, errades de memòria i alteracions de la son i la gana. Per poder diferenciar-les és necessària una exploració completa que en moltes ocasions requerirà proves complementàries i molt probablement d’una valoració longitudinal.

A més, cal destacar la complexitat de l’assumpte davant com resulta de freqüent la combinació d’ambdues. Per exemple, la meitat de les persones amb demència tenen símptomes depressius i, algunes vegades, els primers símptomes de demència són de tipus depressiu. Per això, la diferenciació d’ambdues no és gens fàcil i requereix l’abordatge d’un especialista per fer-ho.  

Estàs veient:
Mercedes Álvarez Herranz
Mercedes Álvarez Herranz
Psiquiatra de psicogeriatria
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Juan Manuel Mendive
Dr. Juan Manuel Mendive Arbeloa
Metge de família. Centre d'Atenció Primària La Mina
Institut Català de la Salut (ICS)