www.som360.org/ca

Trobades digitals

Sensellarisme
Impacte en la salut mental de les persones en situació de sensellarisme
Violència física
L’impacte del confinament en l’augment de la violència dins de les llars