www.som360.org/ca

Yolanda Osorio López

Psiquiatra. Coordinadora del programa ESMES (Equip Salut Mental Sense Sostre) i programa SATMI (Programa d'atenció en Salut Mental per població immigrada)
Yolanda Osorio López
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Parc Sanitari Sant Joan de Déu